Chlapci, ktorí navštevujú druhý stupeň základnej školy, sú v našom klube zaradení do kategórie starších žiakov (U15). V tejto kategórii hrajú ligové zápasy aj turnaje v II. MIRAGE trieda žiaci skupina „B“. Sú vedení k dosiahnutiu dobrých športových výkonov a zúčastňujú sa aj na aktivitách, ktoré sú zamerané na formovanie osobnosti a rozvoj kresťanských hodnôt. Našim cieľom je aj prostredníctvom športu budovať v ľuďoch už v detskom veku morálne čisté hodnoty. Žiaci zároveň vhodne vypĺňajú voľný čas, čím ich vedieme k prevencii pred negatívnymi javmi dnešnej spoločnosti, akými sú drogy, alkoholizmus či hazard. Prihlásiť sa k nám do klubu je možné kedykoľvek počas roka.