Najmladšie deti 1. – 4. ročníka ZŠ sú zaradené do kategórie futbalovej prípravky. Do športovej činnosti pozývame všetky deti, bez ohľadu na ich šikovnosť. Keďže v tomto veku deti prichádzajú s pravidlami futbalu do kontaktu zväčša po prvýkrát a ešte nemajú jasný systém, vedieme ich k osvojeniu si základných princípov. Viac než športový úspech je pre nás v tejto kategórii dôležité, že deti majú chuť venovať sa športovým činnostiam, že samé prichádzajú zapálené pre futbal. Usilujeme sa vyťažiť z ich motivácie maximum a do tréningov začleňujeme výchovné aktivity, aby sme už z malých detí vychovali športovcov silných telom, ale aj charakterom. Zápis nových členov do nášho futbalového klubu prebieha celoročne.