Chlapci, ktorí navštevujú 4. – 7. triedu Základnej školy, sú v našom klube zaradení do kategórie mladších žiakov (U13). V tejto kategórii hrajú ligu – I.MIRAGE trieda mladší žiaci – a prípravné zápasy i turnaje. Sú vedení k dosiahnutiu dobrých športových výkonov a zúčastňujú sa aj na aktivitách, ktoré sú zamerané na formovanie osobnosti a rozvoj kresťanských hodnôt. Našim cieľom je aj prostredníctvom športu budovať v ľuďoch už v detskom veku morálne čisté hodnoty. Žiaci zároveň vhodne vypĺňajú voľný čas, čím ich vedieme k prevencii pred negatívnymi javmi dnešnej spoločnosti, akými sú drogy, alkoholizmus či hazard. Prihlásiť sa k nám do klubu je možné kedykoľvek počas roka.

sezóna 2019/20
sezóna 2019/20
sezóna 2019/20
sezóna 2019/20