Pravidelné týždenné aktivity

Červená farba: nepravidelné mesačné aktivity

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Individuálna hra na gitaru a cajon
13:30-17:30
Individuálna hra na gitaru
13:20 – 17:20
Tréning – prípravka (U11)
15:15 – 17:15
Tréning – mladší žiaci (U13)
15:15 – 17:15
Tréning – prípravka (U11)
15:15 – 17:15
Duchovno zážitková víkendovka 1
8:00 – 14:00
Duchovno zážitková víkendovka 2
8:00 – 15:00
Tréning – dorast (U19)
18:00 – 20:00
Tréning – mladší žiaci (U13)
15:15 – 17:15
Individuálna hra na gitaru
14:00 – 17:30
Individuálna hra na gitaru
14:15 – 17:15
„Zborík“ – vedenie detského zboru
16:00 – 17:00
Duchovno zážitková víkendovka 2
15:00 – 21:00
Ligový zápas – starší žiaci (U15)
09:00 – 12:00
Tréning – starší žiaci (U15)
18:00 – 20:00
Animátorská prípravka – chlapci
18:15 – 19:45
Tréning – starší žiaci (U15)
18:00 – 20:00
„Synkopa“- vedenie mladých hudobníkov v praxi
17:15 – 18:45
Turnaj prípraviek
08:00 – 17:00
„Zborík“-vedenie detského zboru v praxi
8:45 – 10:45
„Spolok veselosti“-stredoškolské stretko
18:30 – 20:00
Ligový zápas – dorast (U19)
19:30 – 21:30
MLADÝ LÍDER
18:30 – 21:00
Ligový zápas – mladší žiaci (U13)
09:00 – 12:00
Duchovno zážitková víkendovka 1
18:00 – 22:00