Záverom februára starší futbalisti obsadili saleziánsku chatu na Poluvsí. Víkendovka patrila samostatnosti futbalistov: žiadny odvoz na chatu, sami pešo na chatu, sami varili, sami upratovali, sami sa modlili, sami si robili oddychový chatový program… jednoducho chalanská akcia. Takto ju chalani heslovite zhodnotili: „Maťo Schmidtko rozpráva príbeh, extrémnokúpeľny pobyt, Bohušova cesta, zapadnutá krava, dynamo a hrušky, berte drevo z vedľa, večerná schovka, FC Bohuš, večerné slovko, smejko schmidtko, cesta vlakom…“ Jedným slovo fajne sa tam mávali. Už len počuť slová: „A kedy ideme zase?“