Napriek kríze, počas ktorej tréningy, ligy a zápasy nefungovali ani v našom klube, sme predsa v niečom pokročili. Ďalej snívame o tréningovej ploche s umelou trávou, pre ktorú sa otvára konkrétna možnosť v saleziánskom oratóriu, avšak všetko je stále v štádiu premýšľania a zháňania peňazí. Ale sna sa nevzdávame. Dokonca ešte aj možnosť darovať 1% – 2% – 3% je stále otvorená.

A voľný čas sme využili mimo iného aj na natieranie stĺpov na ihrisku a takisto trávnik dostávame o krok ďalej: dosádzame trávu, hnojíme, postreky proti burine, valcujeme, polievame, vyberáme trčiace korene stromov pri krajoch, a znova dosádzame, obnovujeme svetlá… môžeme sa tešiť. Do videnia.