Tréningy každej skupiny vedie skúsený tréner, ktorý svojim zverencom poskytuje dresy, lopty a ďalšie tréningové pomôcky. Pod dohľadom trénerov sa futbalisti rozvíjajú tak po telesnej stránke, ako aj v duchovnej oblasti. Každý náš tréner, inšpirovaný odkazom Dona Bosca, kladie dôraz nielen na budovanie dobrej fyzickej kondície a dodržiavanie pravidiel, ale tiež na rozvoj čností, ktoré dnešný svet potrebuje: spravodlivosť, čestnosť, úcta k druhým ľuďom, tímový duch či odvaha. Športovci sa tak stávajú nielen fyzicky, ale zároveň aj mravne silnými.

Adam Štefanec
Adam ŠtefanecTréner
Peter Ondrej
Peter OndrejTréner
Ján Mikolajčík
Ján MikolajčíkTréner
Lukáš Valek
Lukáš ValekTréner
Martin Srnánek
Martin SrnánekTréner
Pavol Holečko
Pavol HolečkoTréner
Štefan Masič
Štefan MasičTréner