V polovici novembra sa nám podarilo osadiť 7 nových stĺpov na našom futbalovom  ihrisku. Veríme, že v skorej dobe na nich pribudnú reflektory, ktoré nám budú osvetľovať hraciu plochu a ochranné siete, aby lopty nelietali na cestu alebo na susedné pozemky.

Stĺpy nám podarovali Slovenské železnice. Aj touto cestou im chceme poďakovať.