Vďaka Športovým dotáciám mesta Žilina sme mohli doplniť dresový arzenál pre skoro všetky naše tímy. Mladší žiaci už majú svoje novinky takmer skompletizované a ostatným starším tímom sa budeme venovať neskôr. Do predstavovania nových “návlekov” kšk sa zapojil aj najstarší žilinský salezián don Ján Tocký, ktorý je tunajším rodákom a pamätá si na športové začiatky oratória veľmi dobre. Tešíme sa na ďalšie kvalitné výkony a radosť z hry a spolupráce.