V druhý januárový víkend na chate v dedinke Poluvsie sa uskutočnila chatovačka pre mladších žiakov z nášho 1.KŠK. Zo Žiliny na chatu sme išli vlakom a potom nejaký úsek pešo. Počas cesty pomocou jednej aktivity mali chlapci možnosť jeden druhého lepšie spoznať. Po príchode na chatu niektorí s hrôzou zistili, že víkend budú musieť prežiť bez mobilov. Ale ako sa ukázalo, nebolo to nič ťažké. Hlavne preto, že v programe bolo veľa zaujímavých hier a aktivít, a každý bol zapojený do nejakých služieb, napríklad príprava jedla, umývanie riadov, vykurovanie chaty a podobne. Nechýbal aj duchovný prvok. Začínali sme a končili deň modlitbou, vrcholom dňa vždy bola omša s krátkym príhovorom, a na konci dňa, ako je v saleziánskej tradícii, bolo večerné slovko. Tiež mali chlapci možnosť lepšie sa zoznámiť z osobou blahoslaveného Titusa Zemana pri niektorých hrách a pri čítaní knihy „Titus ideš “ ako večerníček. Počas víkendu mal každý možnosť oddýchnuť si, zabaviť sa, niečomu novému sa naučiť a lepšie spoznať svojich spoluhráčov. Veríme, že čas spolu strávený každého z účastníkov obohatil.

Michal Višnovski