Chlapci, ktorí navštevujú základnú školu, sú v našom klube zaradení do kategórie žiakov. V tejto kategórii hrajú prípravné zápasy aj turnaje. Sú vedení k dosiahnutiu dobrých športových výkonov a zúčastňujú sa aj na aktivitách, ktoré sú zamerané na formovanie osobnosti a rozvoj kresťanských hodnôt. Našim cieľom je aj prostredníctvom športu budovať v ľuďoch už v detskom veku morálne čisté hodnoty. Žiaci zároveň vhodne vypĺňajú voľný čas, čím ich vedieme k prevencii pred negatívnymi javmi dnešnej spoločnosti, akými sú drogy, alkoholizmus či hazard. Prihlásiť sa k nám do klubu je možné kedykoľvek počas roka.